ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η παρακμή και πτώση του Ρωμαϊκού θηρίου

Ολόκληρη η μετά Χριστόν Ιστορία περιέχεται μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη.

    Η πλέον διαδεδομένη αντίληψη για την Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ότι πρόκειται για μια προφητεία μελλοντικών γεγονότων, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας "Αντίχριστος" θα βασιλεύσει στον κόσμο για μια περίοδο 3,5 ή 7 ετών, πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να δείξει ότι η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη, και ότι το χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα γεγονότα της Αποκάλυψης είναι πολύ ευρύτερο, καθώς καλύπτει ολόκληρη τη μετά Χριστόν ιστορία, με επικέντρωση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και όλες τις αναβιώσεις αυτής μέσα στους αιώνες, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου, της Παπικής Ευρώπης του Μεσαίωνα, της Αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα, και αυτού ακόμα του Τρίτου Ράιχ. Στο συμπέρασμα αυτό θα καταλήξoυμε μετά από μελέτη, στίχο προς στίχο, σχεδόν όλων των κεφαλαίων της προφητείας:

προφητεία προφητεια αποκαλυψη αποκάλυψη αποκάλυψις ιωάννου αποκαλυψις ιωαννου αποκαλυψισ ιωαννου βιβλοσ βιβλος βίβλος 666 λατεινοσ λατείνος λατεινος αντιχριστοσ αντιχριστος αντίχριστος θηριον θηρίον της Αποκαλύψεως θηριο θηρίο παπασ παπας πάπας ρωμη ρώμη χιτλερ χίτλερ ναπολέων ναπολεων αρμαγεδων αρμαγεδών αρμαγεδδων αρμαγεδδών δευτέρα παρουσία δευτερα παρουσια ιησους χριστος ιησουσ χριστοσ ιησούς χριστός προφητείες προφητειες προφητειεσ αγια γραφη αγία γραφή

    Το κεφάλαιο Α' είναι η εισαγωγή του βιβλίου, κατά την οποία ο Ιησούς παρουσιάζεται στον Ιωάννη.

    Κεφάλαια Β' και Γ': Η Χριστιανική Εκκλησία μέσα στους αιώνες (Οι Επτά Εκκλησίες)

    Τα κεφάλαια Δ' και Ε' μας προετοιμάζουν για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν.  

    Κεφάλαιο ΣΤ': Η παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Οι Επτά Σφραγίδες)

    Κεφάλαιο Ζ': Η εξάπλωση του Χριστιανισμού (Οι 144.000 εκλεκτοί)

    Κεφάλαιο Η': Πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Οι τέσσερεις πρώτες Σάλπιγγες)

    Κεφάλαιο Θ': Η εξάπλωση του Ισλάμ και η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Πέμπτη και έκτη Σάλπιγγα)

    Κεφάλαιο Ι': Η εμφάνιση του Προτεσταντισμού (Ο άγγελος με το μικρό Βιβλίο)

    Κεφάλαιο ΙΑ': Η Γαλλική Επανάσταση (Ο θάνατος και η ανάσταση των δύο Μαρτύρων)

    Κεφάλαιο ΙΒ': Οι Διωγμοί των Χριστιανών στη Ρωμαϊκη Αυτοκρατορία (Η Γυναίκα και ο Δράκων)

    Κεφάλαιο ΙΓ': Τα 1260 χρόνια της Παπικής κυριαρχίας (Τα δύο Θηρία και ο αριθμός 666)

    Τα κεφάλαια ΙΔ' και ΙΕ' μας προετοιμάζουν για τα γεγονότα του κεφαλαίου ΙΣΤ'.  

  Κεφάλαιο ΙΣΤ': Γεγονότα των τελευταίων 200 ετών: (Οι Επτά Φιάλες)

                              Η σταδιακή ελάττωση της Παπικής κοσμικής εξουσίας (Οι πέντε πρώτες Φιάλες)

                              Η επιστροφή των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη (Η έκτη Φιάλη)

                              Φασισμός και Ναζισμός (Ακάθαρτα πνεύματα σαν βάτραχοι)

                              Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα (Η Μάχη του Αρμαγεδών)

                              Μελλοντικά γεγονότα (Η έβδομη Φιάλη)

    Κεφάλαιο ΙΖ': Η Ναπολεόντειος Αυτοκρατορία (Το κόκκινο Θηρίο και η πόρνη Βαβυλών)

    Το κεφάλαιο ΙΗ' "θρηνεί" για την τιμωρία της Βαβυλώνος, δηλαδή της ψεύτικης Εκκλησίας, ενώ το κεφάλαιο ΙΘ' εορτάζει τον ερχομό της αληθινής Εκκλησίας, της αληθινής Νύμφης του Κυρίου, και ανακεφαλαιώνει όλα τα μέχρι στιγμής γεγονότα. Η αληθινή Εκκλησία, ή νέα Ιερουσαλήμ, περιγράφεται λεπτομερώς στα κεφάλαια ΚΑ' και ΚΒ', ενώ το κεφάλαιο Κ' αναφέρεται στην τελευταία προσπάθεια των δυνάμεων του σκότους να νικήσουν την αληθινή Εκκλησία, κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον.

 

    Συμπεράσματα

 


 

 

 

English version

 Θρησκευτικά νέα 

  Περί του γράφοντος 

 

E-mail

Προφητικά links

Τρισδιάστατες σημαίες από το 3DFlags.com

Όλες οι εικόνες με θέματα από την Αποκάλυψη χρησιμοποιήθηκαν με την άδεια της Pat Marvenko Smith, copyright 1992. Αξίζει να επισκεφθείτε τη σελίδα της: www.revelationillustrated.com

 


Λέξεις κλειδιά: 
  Ιστορικά SitesΟλόκληρο το Διαδίκτυο

 


 

Εξερευνήστε τη Βίβλο (Αγγλικά)

 

Welcome to the
Bible Gateway(TM) - Search the Bible in
nine languages and multiple Bible Versions

 

Gospel Communications Network

www.gospelcom.net

Εκδοχή:

Λέξεις:

Η Βίβλος ανά κεφάλαιο (Αγγλικά)
Εξερευνήστε την Καινή Διαθήκη (Ελληνικά)

 


 

Εξερευνήστε το Κοράνι (Αγγλικά)

 

Λέξη ή φράση:

Το Κοράνι ανά κεφάλαιο (Αγγλικά)