Ο Μιχάλης Κοσμίδης είναι αγροτικός ιατρός. Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι Χριστιανός Ορθόδοξος. Μελετώντας στο διαδίκτυο την κλασσική Προτεσταντική ερμηνεία της Αποκάλυψης, η οποία είναι γενικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, ανακάλυψε ότι μέσα σ'αυτήν υπήρχαν πολλές σωστές σκέψεις που άξιζαν περαιτέρω επεξεργασίας. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής είναι η παρούσα μελέτη.